• B.O.W. Infos Sp. z o.o.

  ul. Reja 13/15
  81-874 Sopot

 • (58) 555 23 40
 • Pon - Pt : 08:00 - 16.00

Loading...
CSR2018-06-15T12:42:17+00:00

CSR

CSR (Corporate Social Responsibilty) jest to idea, która zakłada, że organizacja niezależnie od aspektu ekonomicznego, dobrowolnie uwzględnia w swoim działaniu Interesariuszy i środowisko. Taka forma prowadzania działalności charakteryzuje się odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, któremu służy.

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS rozumie, że jest osadzone w przestrzeni społecznej, na którą wpływa, w związku z czym realizując swoje cele uwzględnia interesy otoczenia.

W ramach działań związanych z CSR można wyróżnić dwa poziomy: wewnętrzny i zewnętrzny

Osobą odpowiedzialną za CSR w firmie B.O.W Infos jest:

Łukasz Szatkowski

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS ma świadomość, że uwzględnienie podmiotowości pracowników jest moralnym obowiązkiem organizacji, którego realizacja daje wartość dodaną w postaci zaufania i szacunku w relacjach wewnętrznych.

Realizując swoje cele Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS dba o możliwość szeroko pojmowanego rozwoju swoich pracowników jednocześnie przeciwdziałając dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie czy szeroko pojęte poglądy.

W organizacji promowane są wartości etyczne oraz ekologiczne.

W związku z rozwojem przemysłowym współczesnego świata, jednym z kluczowych problemów stało się środowisko naturalne, które często staje się ofiarą postępu.

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS uwzględnia ten aspekt w swoim postępowaniu – między innymi w kontekście wyboru floty samochodowej.

Działalność windykacyjna jest bardzo specyficzna. Operuje ona w przestrzeni narażonej na liczne konflikty interesów i dylematy natury moralnej. Mając świadomość, że obszar ten jest niezwykle newralgiczny, spółka ustanowiła i postępuje zgodnie z kodeksem etyki, który stanowi ramy aktywności windykacyjnej, której filarami są: poszanowanie godności ludzkiej i uczciwość w działaniu.

W kontekście relacji biznesowych Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS postępuję zgodnie z zasadami transparentności i partnerstwa, które pozwalają lepiej rozumieć potrzeby Klientów i współpracować z nimi w sposób elastyczny.

Spółka posiada wdrożony certyfikat ISO 9001:2015.

Relacje wobec pracowników:

 • prowadzimy politykę otwartych drzwi

 • szanujemy poglądy każdego pracownika, jeśli nie obrażają one nikogo

 • prowadzimy projekty edukacyjne mające na celu rozwój intelektualny pracowników

 • organizujemy cykliczne imprezy, podczas których pracownicy mogą się spotkać i odprężyć

 • zatrudniamy osoby uczące się, do których dopasowujemy elastycznie grafik

Działania na rzecz równości:

 • skład pracowników wybierany jest zawsze pod względem wiedzy, kompetencji i umiejętności

 • kobiety i mężczyźni traktowani są w sposób równy (zarówno w ramach codziennych czynności jak i w kwestii awansów – walka ze zjawiskiem szklanego sufitu)

 • spółka nie ogranicza się do zatrudniania wyłącznie Polaków – jej szeregi zasilali również obywatele innych krajów

 • spółka nie ogranicza się do zatrudniania tylko ludzi młodych, każdy, niezależnie od wieku, kto spełnia wymogi merytoryczne może rozpocząć współpracę

Działania na rzecz środowiska naturalnego:

 • spółka dzierżawi wydajne urządzenia wielofunkcyjne, które programowo drukują w systemie dupleks, a więc liczba wydrukowanych kartek jest zmniejszona o połowę

 • w spółce została wprowadzona zasada, która wyraża się w zaleceniu korzystania z elektronicznego obiegu dokumentacji

 • flota samochodowa została zmodyfikowana pod kątem redukcji zużywania benzyny

 • na terenie siedziby spółki wprowadzono sortowanie śmieci

Działania wobec Klientów:

 • Klienci mają stały dostęp do swoich spraw on-line

 • Regularnie badany jest poziom satysfakcji Klienta w odniesieniu do świadczonych przez spółkę usług

 • W przypadku wyjaśniania spraw spornych toczących się po zakończeniu współpracy, spółka INFOS zawsze angażuje się w ramach swoich możliwości w rozwiązanie problemu

 • spółka nie ogranicza się do zatrudniania tylko ludzi młodych, każdy, niezależnie od wieku, kto spełnia wymogi merytoryczne może rozpocząć współpracęDziałania B.O.W. Infos w ramach CSR:

1405, 2018

Zbiórka pieniędzy dla bezdomnych kotów.

Pracownicy B.O.W. Infos w ramach działań CSR w miesiącu kwietniu przeprowadzili zbiórkę na rzecz Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego – PKDT. PKDT jest to grupa wolontariuszy z Trójmiasta, która opiekuje się kotami bezdomnymi oraz wolno żyjącymi i działa w ramach fundacji VIVA!

Zadzwoń