• B.O.W. Infos Sp. z o.o.

    ul. Reja 13/15
    81-874 Sopot

  • (58) 555 23 40
  • Pon - Pt : 08:00 - 16.00

Komornik a windykator – różnice i podobieństwa

Już na samym wstępie warto podkreślić, że zawód windykatora oraz komornika – wbrew  powszechnej opinii – to dwie różne sprawy. Tak naprawdę obydwie osoby mają za zadanie  wyegzekwowanie spłaty zadłużenia, lecz na tym podobieństwa się kończą. Jeśli  zastanawiają się Państwo, czym różnią się usługi windykacyjne od komorniczych –  serdecznie zachęcamy do lektury tekstu. Postaramy się w przystępny sposób to  wytłumaczyć. 

Krótkie przypomnienie, czym jest windykacja 

 

Jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich tekstów, windykatorzy zajmują się  dochodzeniem własności za pomocą dostępnych środków. Oczywiście ich działania  muszą być w 100% zgodne z prawem. Polegają one wyłącznie na polubownym  załatwieniu całej sprawy związanej z zaległymi zapłatami. Tym samym windykatorzy mogą dzwonić, negocjować z dłużnikiem rozłożenie płatności na raty, wysyłać ponaglenia do  spłaty, a także odwiedzać daną osobę w jej miejscu zamieszkania. Co jest jednak  wykluczone w przypadku windykacji? Zbyt częste dzwonienie, w szczególności w nocy,  nachodzenie dłużnika w jego miejscu pracy, informowanie osób trzecich o zaleganiu z  płatnościami, spisywanie stanu majątku, doliczanie dodatkowych opłat, a także grożenie.  Warto przypomnieć, że działania komornika zazwyczaj zaczynają się po „windykacji  twardej” – po złożeniu stosownego pozwu do sądu. 

 

Zakres działań komornika 

W przeciwieństwie do windykatora, uprawnienia komornika są znacznie szersze. Warto  jednak zaznaczyć, że jego zadaniem jest realizacja postanowień sądu ztytułu  wykonawczego. Jeśli chodzi o zakres działań, są one sprecyzowane w trzech ustawach –  cywilnej, o kosztach komorniczych, a także o komornikach sądowych i egzekucji. W  związku z tym z polecenia sądu komornik może: sporządzać spis inwentarza,  zabezpieczać spadek, osobiście doręczać wszelką dokumentację sądową oraz  sprawować kontrolę nad publicznymi licytacjami. Z pewnością niektórzy mogą się również  zastanawiać, co komornik może zająć. Śpieszymy z odpowiedzią – jest to część  wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych, środków z rachunku  bankowego, nieruchomości i ruchomości, a także emeryturę czy rentę. Jak widać na podstawie powyższego tekstu, zakres działań komornika i windykatora  bardzo się od siebie różni. Podsumowując, działania komornika mogą zacząć się dopiero  wtedy, gdy dana sprawa zostanie wszczęta przez sąd. By to mogło się stać, potrzebna jest z kolei twarda windykacja, a wcześniej także jej miękka odmiana. Można także stwierdzić,  że i jedno, i drugie się uzupełnia. Dlatego zawsze warto pamiętać, że w pierwszej  kolejności należy skorzystać z usług windykacji – w Warszawie, Gdańsku czy wielu innych  miastach.

2021-05-20T13:46:20+00:00
Zadzwoń